Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Формування екологічної компетенції у дітей дошкільного віку

екологічна компетенція дошкільниківКурсова робота на тему "Формування  екологічної  компетенції  у  дітей  дошкільного віку"

ЗМІСТ

ВСТУП

Розділ  1. ТЕОРЕТИЧНІ ОСНОВИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ   У  ДІТЕЙ   ДОШКІЛЬНОГО  ВІКУ

1.1. Поняття «екологічна компетенція»  у  наукових  дослідженнях 

1.2. Особливості формування екологічної  компетенції дітей у закладі дошкільної  освіти

Розділ 2. МЕТОДИЧНІ  ЗАСАДИ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ КОМПЕТЕНЦІЇ   У  ДІТЕЙ   ДОШКІЛЬНОГО  ВІКУ

2.1. Педагогічний досвід  формування екологічної компетенції дошкільників

2.2. Методичні рекомендації  щодо формування екологічної компетенції дітей дошкільного  віку  в   ЗДО

ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНОЇ  ЛІТЕРАТУРИ

ДОДАТОК

Детальніше   про  курсову  роботу  на   тему  «Формування  екологічної  компетенції  у  дітей  дошкільного віку».  Кількість  сторінок –  27 (з  додатком), список   літератури  –  25.  Ціна  роботи - за  домовленістю.  Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.    

ВИСНОВКИ

Аналіз наукових джерел, присвячених темі випускної роботи, дав  змогу нам дійти висновку, що проблемі формування екологічної компетенції дошкільників  приділяли  увагу  багато  педагогів  й науковців.

З’ясовано, що екологічну компетенцію вчені розглядають як продукт екологічної освіти  й виховання, що  формується тільки шляхом тривалого й поступового пізнання довкілля. Результатом набуття екологічної  компетенції підростаючим поколінням є усвідомлення первинності законів природи по відношенню до соціальних законів, розуміння взаємної залежності та впливу суспільства і природи, власної відповідальності за екологічні проблеми  не  лише  свого  регіону  проживання, а  й  світу загалом.

Найбільш вагомими характеристиками екологічної компетенції ми вважаємо: сформовані ціннісні орієнтації, світоглядні позиції, вмотивовану природовідповідну діяльність; здатність інтегрувати, переносити й використовувати набуті знання і досвід у конкретних ситуаціях; здатність і готовність приймати обґрунтовані рішення, обираючи найбільш оптимальний для даної ситуації варіант; уміння організовувати взаємодію з іншими людьми в межах екологічної діяльності; прагнення й здатність розвивати власний особистісний потенціал, набувати нові способи екологічної діяльності.

Згідно з Базовим компонентом дошкільної освіти, програмами розвитку дитини дошкільного віку «Українське довкілля», «Дитина в дошкільні роки», «Упевнений старт» та іншими нормативно-правовими документами, екологічне виховання  й  освіта  є  основою  для  формування  екологічної  компетенції.

Екологічне виховання – це система педагогічної діяльності, спрямована на розвиток у дітей екологічної компетенції. Сьогодні є очевидним, що екологічне  виховання  дошкільнят – це не лише подання відповідних знань, а й формування у дітей екологічної  компетенції, усвідомлення екологічної цінності природного середовища  у  єднанні з людиною.

З метою формування екологічної компетенції  у ЗДО використовують різні методи: наочні (спостереження, розгляд картин, демонстрація фільмів); практичні (дослід, ігровий метод, праця); словесні (розповіді вихователя, читання  художніх  творів,  бесіди).

Ознайомлення дітей із природою в дитячому садку вимагає постійного безпосереднього спілкування з нею. Однією з умов, що забезпечує це, є організація  в  закладі  дошкільної  освіти  еколого-розвивального  середовища. Позитивний  емоційний  відгук, пізнавальний  інтерес  до  компонентів природи, усвідомлення їхньої цінності, уявлення про взаємозв’язки і взаємозалежності у природі, практичні навички дбайливого ставлення до тварин і  рослин  діти  отримують як у  безпосередньому  природному  довкіллі, так  і  в процесі  різних  видів  діяльності: ігрової, навчальної, дозвіллєвої.

Важливе місце в екологічному вихованні  посідає  дослідницько-пошукова робота. Тут потрібно не давати відразу відповідь на запитання, яке постає, а пропонувати дітям самим віднайти її. Дітям цікаво розв’язувати проблемні  завдання  про  природу  та логічні завдання екологічної тематики. Це  збуджує  пізнавальну  активність, викликає  справжній  інтерес до довкілля.

Суттєвим компонентом формування екологічної компетенції є постійне ознайомлення дошкільників з художнім словом, літературними творами, зокрема казками, оповіданнями. Глибшому  зацікавленню дітей навколишньою дійсністю сприятимуть підібрана дорослим інформація з художніх і науково-популярних  творів  екологічної  спрямованості.

Організовуючи  роботу  щодо формування екологічної компетенції дошкільників у ЗДО, потрібно пам’ятати, що даний процес  насамперед має ґрунтуватися на психологічних особливостях дітей дошкільного віку: підвищена емоційна чутливість, несформованість  пізнавальної  та  вольової  сфер. Саме психологічні  особливості ставлення дошкільників до природи визначають   педагогічну   стратегію   екологічного  виховання  дитини.

Замовити  курсову  роботу  на  тему  «Формування  екологічної  компетенції  у  дітей  дошкільного віку»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

         

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!