Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Розвиток самостійності дітей старшого дошкільного віку засобом рухливих ігор

рухлива гра Курсова робота на тему "Розвиток  самостійності  дітей  старшого  дошкільного  віку  засобом  рухливих  ігор"

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ  1.  ТЕОРЕТИЧНІ  ОСНОВИ  ВИКОРИСТАННЯ  РУХЛИВОЇ ГРИ   ЯК   ЗАСОБУ    РОЗВИТКУ  САМОСТІЙНОСТІ  ДОШКІЛЬНИКІВ

1.1. Проблема розвитку самостійності дітей дошкільного віку в психолого-педагогічній літературі

1.2. Значення рухливих ігор для розвитку самостійності старших дошкільників

1.3. Класифікація рухливих ігор та їх характеристика

Висновки  до  першого  розділу

РОЗДІЛ 2. ЕКСПЕРИМЕНТАЛЬНЕ ВИВЧЕННЯ ОСОБЛИВОСТЕЙ ПРОЯВУ САМОСТІЙНОСТІ  ДІТЕЙ  СТАРШОГО ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

2.1. Методика констатувального  експерименту

2.2. Визначення рівнів й показників розвитку самостійності дітей старшого дошкільного віку

2.3. Визначення педагогічних умов  з  розвитку  самостійності  дітей старшого дошкільного  віку

Висновки  до  другого  розділу

ВИСНОВКИ

СПИСОК  ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 Детальніше   про  курсову  роботу  на   тему  «Розвиток  самостійності  дітей  старшого  дошкільного  віку  засобом рухливих  ігор».  Кількість  сторінок –  40 (з  додатками), список   літератури  –  30.  Ціна  роботи - за  домовленістю.  Контактні   телефони:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ВИСНОВКИ

Виховання  самостійності  як  базової  якості  особистості  постає одним із першорядних завдань сучасної дошкільної освіти в межах компетентнісно орієнтованої освіти. На розв’язання означеної проблеми спрямовано сучасні програми  виховання, навчання та розвитку дітей дошкільного віку.

Аналіз психолого-педагогічної літератури виявив, що самостійність розглядається дослідниками як морально-вольова якість особистості, характеризується  певною сукупністю знань, умінь і навичок, відповідальним ставленням як до процесу, так і результату діяльності, вмінням самостійно мислити, ставити мету, визначати методи і прийоми її досягнення, орієнтуватися в новій ситуації.

Визначено, що самостійність  у  дошкільному  віці сприяє розвитку вміння обирати вид діяльності, осмислювати та визначати його мету, добирати все необхідне для її досягнення, співвідносити свої бажання та можливості, розмірковувати  над  планом  дій. 

Узагальнено, що  гра забезпечує  задоволення  ігрових  уподобань  кожної дитини, сприяє виникненню дружніх, партнерських стосунків та ігрових об’єднань за  інтересами, спонукає до  обміну  думками, оцінювання  себе  й  інших,  заохочує  до   висловлювання  власних оцінно-етичних суджень.

На сьогодні одним із продуктивних напрямів роботи з розвитку самостійності дітей старшого дошкільного віку є використання рухливих ігор.

Рухливі  ігри – складна рухова, емоційно забарвлена діяльність, зумовлена точно встанов­леними правилами, які допомагають виявити її кінцевий підсумок або кількісний результат. Це один із важливих засобів всебічного  виховання  дошкільників. Характерна  особли­вість їх – комплексність  впливу  на  організм  і  на  всі  сторони  особистості  дитини.

Рухливі  ігри  можна розглядати з різних позицій: з педагогічних - як засіб і метод всебічного впливу на особистість, з психологічних - як засіб психічного розвитку, спосіб оволодіння соціальними взаєминами і колективними формами діяльності, з соціологічних - як умову виникнення та розвитку  спілкування, взаємодій  та взаємин людей. Як один з основних засобів і методів фізичного виховання, рухлива гра сприяє ефективному вирішенню оздоровчих та навчально-виховних завдань.

Рухливі ігри відіграють важливу роль у формуванні соціально- комунікативної  компетентності дітей і виховують такі ціннісні соціальні якості, як  самостійність, відповідальність, співдія. Рухлива гра у своїй структурі містить правила, рухливу задачу, яку дитина дошкільного віку має розв’язати самостійно. Педагог під час гри  знайомить дітей із її змістом та правилами, називаючи тільки рухову задачу й основний рух, тим самим дає дітям можливість самостійно обрати спосіб рухової дії на основі власного рухового досвіду та індивідуальних особливостей.

З  метою  вивчення  стану  практики  закладу дошкільної освіти щодо його відповідності сучасними вимогам до розвитку особистості дитини, виховання у неї базових якостей, а також з’ясування ефективності використання  рухливої  гри  як засобу виховання самостійності, було проведене  експериментальне  дослідження  на  констатувальному  рівні.

Констатувальний  етап  експериментальної  роботи  виявив, що  більшість педагогів  не в повній мірі  розуміє  зміст  поняття  «самостійність»,  не  обізнані  зі  шляхами  розвитку  означеної   якості  в  ігровій  діяльності.

Метою констатувального етапу експерименту було визначення рівнів вихованості самостійності дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності. Оцінка рівнів проводилася за виділеними критеріями та показниками. Особистісний  критерій визначався за показниками: активність під час виконання рольових дій; незалежність у визначенні задуму гри; відповідальність за дотримання правил поведінки у грі.

Показниками  діяльнісного  критерію  були: обізнаність з ігровими ролями та змістом гри; операціональність у виконанні ігрових дій; наполегливість у досягненні результату гри.

Відповідно до змісту виділених критеріїв та показників було схарактеризовано чотири рівні вихованості самостійності дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності: високий, достатній, середній, низький.

Ефективність роботи, спрямованої на виховання самостійності дітей старшого дошкільного віку в ігровій діяльності, залежить від реалізації педагогічних  умов: наявність  системи  знань дітей  про  предметне  й соціальне  довкілля; педагогічна  підтримка  виявів самостійності дітей в ігровій  діяльності; організація  предметно-розвивального  ігрового середовища; занурення дітей в активну самостійну ігрову діяльність.

Підсумовано, що  рухлива гра забезпечує збільшення рівня  самостійності: діти  навчаються  самостійно  визначати  задум  гри,  розподіляти ролі та виявляти цілеспрямованість у їх реалізації; самостійно здійснювати  рольові  дії;  визначати  правила  поведінки  у  грі та відповідально ставитися до їх дотримання; виявляти  наполегливість  у  досягненні  запланованого результату гри; планувати подальші ігрові дії, розширюючи зміст сюжету. Рухлива гра сприяє виявленню бажання включатись в ігри однолітків і самостійно налагоджувати партнерську взаємодію  в  ігрових  ситуаціях, уміння  критично оцінювати  власні  ігрові  дії та інших учасників гри, адекватно  сприймати  та  висловлювати  взаємооцінку, тому  її  використання  в  закладах  дошкільної освіти є необхідним для розвитку  самостійності  дітей  дошкільного віку.

Замовити  курсову  роботу  на  тему  «Розвиток  самостійності  дітей  старшого  дошкільного  віку  засобом  рухливих   ігор»:  067 994 09 24 (телеграм), 063  143 32 32 (вайбер),  e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!