Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Організація обліково-звітного процесу з обліку малоцінних та швидкозношувальних матеріалів (предметів) на прикладі ВАТ «Житомирський маслозавод»

бухоблікДипломна робота на тему: Організація  обліково-звітного  процесу  з  обліку  малоцінних  та   швидкозношувальних  матеріалів (предметів) на прикладі  ВАТ «Житомирський маслозавод»

ЗМІСТ

ВСТУП 

Розділ  1.  Теоретичні   основи  та  місце  облікового  процесу  з  формування  інформації по  малоцінних  та швидкозношувальних  предметів  в  ВАТ «Житомирський маслозавод»

1.1. Економічний  зміст  поняття «малоцінні та швидкозношувальні предмети»  як  обліково-економічної  категорії

 

 1.2. Класифікація  малоцінних  та  швидкозношувальних  предметів   для цілей обліку

1.3. Нормативне забезпечення   формування  інформаційної  бази  для  обліку  малоцінних  та  швидкозношувальних  предметів

1.4.  Аналіз   останніх  досліджень  і  публікацій  з  обліку малоцінних  та  швидкозношувальних  предметів

1.5. Міжнародні  стандарти та  зарубіжний  досвід  з  організації  обліково-звітного  процесу  з  обліку  малоцінних  та   швидкозношувальних  предметів

Висновки  до  розділу  1

Розділ  2.  Організація    обліку  малоцінних та швидкозношувальних предметів   у  ВАТ «Житомирський маслозавод»    та  шляхи  його   вдосконалення

2.1. Організаційно-економічна  характеристика  підприємства

2.2.  Організація  облікового  процесу  на  підприємстві

2.3.  Первинний  облік  малоцінних та швидкозношувальних предметів

2.4.  Синтетичний  та  аналітичний  облік  малоцінних та швидкозношувальних предметів

2.5.   Система  зовнішньої  і  внутрішньої   звітності:  бухгалтерський, статистичний  та  податковий   аспект

2.6.  Шляхи  вдосконалення  обліку  малоцінних та швидкозношувальних предметів

2.7 Зарубіжний досвід щодо оцінки ефективності капіталу підприємства

Висновки до розділу 2

Розділ 3. Організація  аналітично-контрольної   роботи   ВАТ «Житомирський маслозавод»

3.1. Організація  аналітично-контрольної   роботи  стосовно руху  малоцінних та швидкозношувальних предметів

3.2. Аналіз  малоцінних  та   швидкозношувальних  предметів на підприємстві

3.3. Аудит    малоцінних  та швидкозношувальних предметів  на  підприємстві

3.4. Напрямки  вдосконалення  контрольно-аналітичної  роботи  на  підприємстві

Висновки до розділу  3

Розділ   4.  Економічні  основи  охорони  праці і  природокористування   в  ВАТ «Житомирський  маслозавод»

4.1. Нормативно-правове  регулювання   охорони  праці  і навколишнього  середовища  на  підприємстві

4.2. Аналіз  витрат,  пов’язаних  з  охороною  праці  та  навколишнього  середовища

4.3.  Заходи  з  поліпшення  умов  праці  працівників  підприємства

Висновки до розділу 4

ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ  ДЖЕРЕЛ

ДОДАТКИ

 Уривок з дипломної роботи на тему: Організація  обліково-звітного  процесу  з  обліку  малоцінних  та   швидкозношувальних  матеріалів (предметів) на прикладі  ВАТ «Житомирський маслозавод»

 ВСТУП:

     Світова  практика  свідчить  про  те,   що  в  міру  зростання  потреби  в   ефективному  управлінні  підприємством   виникає  необхідність  в  обліку   віддачі  (одержаних  вигод)   матеріальних  цінностей  та  його  трансформування  в  єдину  систему   бухгалтерського  обліку    на  підприємстві  у  відповідності   до  вимог    Закону  України  „Про  бухгалтерський  облік  і  фінансову  звітність  на  Україні”   та  національними  стандартами  обліку.   Отже,   питанням  обліку     запасів,  зокрема  їх  складової - малоцінних  та  швидкозношуваних  предметів (МШП)    має  приділятись   серйозна  увага.  Адже  МШП є таким самим важливим предметом праці на підприємстві, як і виробничі запаси, основні засоби, нематеріальні активи, грошові кошти та інші засоби.

    Вказані   обставини   вимагають    подальшого   дослідження   особливостей  обліку  МШП      і  внесення,   на  цій   основі,   пропозицій   по   удосконаленню   обліку  та  аналізу   господарської  діяльності  підприємства.  Крім     того,   необхідна   також   подальша   наукова   розробка    питань,   пов’язаних    з   дослідження  суті   поняття  “МШП”,  їх   ролі   в  інформаційному  забезпеченні управління  підприємством,    оптимізації    основних   показників   і  кількості    носіїв    первинної   інформації    по   складанню  і  аналізу  фінансової   звітності. Суттєве   практичне   значення   викладених   питань   дозволить   виявити    шляхи   покращення   діяльності,   збільшення   прибутку   підприємства,    зниження   собівартості     продукції.

Метою  дипломної  роботи  є  вивчення   та  практична   оцінка   обліку,  аналізу   та  контролю наявності  та  руху  МШП  на      підприємстві,   а  також    напрямів   їх   удосконалення.

Виходячи з поставленої    мети, можна сформувати завдання  дипломної   роботи:

 вивчення  теоретичних  аспектів   обліку  МШП; 

 організаційно-економічна характеристика   підприємства  та  загальних   аспектів  організації  обліку;

 висвітлення  питань  організації    і  ведення   бухгалтерського  обліку,  аналізу  і  аудиту   МШП   на  підприємстві;

 на  підставі  узагальнених   даних   дослідження     висунути     рекомендації   та  пропозиції   щодо  обліку,  аналізу  і  контролю  МШП  на  підприємстві.

Об'єктом дослідження  є   система  організації  бухгалтерського  обліку ВАТ «Житомирський маслозавод», основним   видом   діяльності    якого  є   виробництво  та  реалізація  молочних продуктів. 

Предмет дослідження –  сукупність   теоретичних,  методичних  та  практичних  аспектів   визнання,  оцінки   та  обліку МШП.

Основні    показники та  дані бухгалтерського  обліку, які в    дипломній   роботі   використовуються   для аналітичних   розрахунків    були   взяті  з   річної    фінансової  звітності,   первинних   документів    та  інших   облікових   регістрів    ВАТ «Житомирський маслозавод».

Детальніше про роботу: 

Предмет: фінансовий облік

Кількість сторінок: 120 ст., кількість додатків - 10, кількість джерел - 60.

Ціна роботи: за домовленістю.

 Замовити дипломну роботу "Організація  обліково-звітного  процесу  з  обліку  малоцінних  та   швидкозношувальних  матеріалів (предметів) на прикладі  ВАТ «Житомирський маслозавод» 067 994 09 24, 063 143 32 32, ел.адреса:Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!