Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Діяльність соціальних працівників у позашкільних навчальних закладах

соціальна роботаДипломна робота на тему: Діяльність соціальних працівників у позашкільних навчальних закладах

ПЛАН:

Вступ

Розділ 1: Теоретичний аналіз соціально-педагогічної діяльності соціальних працівників

1.1 Сутність соціально-педагогічної діяльності соціальних працівників: міждисциплінарний огляд

1.2 Особливості соціальної роботи в позашкільних навчальних закладах

1.3 Форми та методи роботи соціальних працівників в закладах позашкільної освіти

Висновки до  Розділу 1

 Розділ 2: Специфіка соціально-педагогічної діяльності позашкільного навчального закладу в умовах реформування освіти

2.1 Сутність та специфіка діяльності позашкільних навчальних закладів в Україні та закордоном: порівняльний аналіз

2.2 Соціальний працівник як агент соціалізації учнів у ЗПО

2.3 Аналіз нормативно-правової бази щодо діяльності соціальних працівника у ЗПО

Висновки до  Розділу 2

Розділ 3: Соціологічне дослідження на тему: "Особливості діяльності соціального працівника з дітьми з обмеженими можливостями на прикладі молодіжних клубів м.N

Висновки до  Розділу 3

Загальні висновки

Список використаної літератури

Додатки

Детальніше про дипломну  роботу: Діяльність соціальних працівників у позашкільних навчальних закладах

  • Предмет: Соціальна робота / соціальна педагогіка 
  • Кількість сторінок: 90
  • Ціна роботи: за домовленістю
  •  Замовити: 067 994 09 24, 063 143 32 32, ел.адреса: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Уривок з дипломної роботи: Діяльність соціальних працівників у позашкільних навчальних закладах

Висновок до Розділу 1.

      Для з’ясування сутності соціальної роботи важливим є визначення об'єкта і предмета теорії й практики соціальної роботи. Ряд учених вважає об'єктом дослідження теорії соціальної роботи як науки взаємодії людей в суспільстві. Також під об'єктом соціальної роботи розуміють взаємодію людини з самою собою, з іншими людьми та соціумом. На думку більшості дослідників, об'єктом соціальної роботи як діяльності є індивід. У той же час це поняття трактується різними ученими  по-різному. Одні дослідники вважають клієнтом індивіда, групу або спільність, а метою соціальної роботи - посилення або відродження їх здібностей до функціонування в суспільстві й створення для цього сприятливих умов. Інші під клієнтом розуміють осіб, які знаходяться у важкій життєвій ситуації і не можуть самостійно адаптуватися в соціумі. 

       Є також різні підходи до розуміння предмету соціальної роботи. Розглядаючи її в практичному аспекті, вважається, що її предметом є особистий і соціальний захист (самозахист) людини. Також вчені вважають, що предметом соціальної роботи як науки є закономірності сприяння становленню й реалізації життєвих сил індивідуальної і соціальної суб'єктності людини, а також вдосконалення механізмів акумуляцій життєвих сил і засобів забезпечення їх здійснення, реабілітації [69; 72]. 

   На підставі наукового аналізу, можна резюмувати, що в наявних законодавчих документах, методичних рекомендаціях щодо роботи соціального працівника в позашкільних навчальних закладах не зовсім чітко прописується специфіка його діяльності. Це, у свою чергу, позначається і на напрямах соціально - педагогічної роботи в позашкільному навчальному закладі, більшість яких є близькими за змістом до діяльності практичного психолога. 

     Специфіка позашкільної освіти зумовила сучасну її інтерпретацію з позицій соціально-педагогічного знання, розуміння вітчизняними фахівцями відповідної сфери діяльності позашкільних навчальних закладів як соціально-педагогічної (О. В. Безпалько, А. В. Золотарьова, Б. В. Купріянов, О. В. Миновська, Г. П. Пустовіт та інші). 

     Сутність соціально-педагогічної діяльності в системі позашкільної освіти розуміють як різновид професійної діяльності, що спрямована на створення сприятливих умов соціалізації дитини, всебічного розвитку особистості, задоволення її соціокультурних потреб або відновлення соціально схвалених способів життєдіяльності людини.

   Мета соціально-педагогічної діяльності в закладах позашкільного начання полягає у створенні сприятливих соціокультурних умов соціалізації особистості. Серед пріоритетних завдань соціально-педагогічної діяльності виокремлюють: зміцнення та активізацію адаптаційного потенціалу особистості; збереження та покращення фізичного, психічного та соціального здоров’я особистості, створення сприятливих умов у мікросоціумі для розвитку здібностей і самореалізації особистості; надання соціальної, психологічної, педагогічної підтримки та допомоги особистості тощо. Фахівці розглядають соціально-педагогічні функції, що віддзеркалюють сутність позашкільного навчального закладу як інституту соціального виховання.

У виховній діяльності позашкільних навчальних закладів соціальними працівниками реалізуються наступні методи роботи:

— група мотиваційно-виховних методів (відповідальності особистості в навчально-практичній діяльності в соціокультурному та соціоприродному середовищі; самооцінки, самоаналізу, роз’яснення, переконання, навіювання, рефлексії, турботи);

— група методів виховання: 

1) методи всебічного впливу на особистість (бесіда, розповідь, диспут, особистий приклад тощо); 

2) методи формування досвіду морально доцільної поведінки та діяльності особистості (педагогічна вимога, створення виховних ситуацій, стимулювання морально доцільної та соціально значущої поведінки і діяльності тощо). 

    Основними видами діяльності соціальних працівників в позашкільних навчальних закладах  є: діагностична, корекційно-розвивальна, консультаційно-просвітницька та організаційно-методична робота.

 Замовити дипломну роботу з соціальної роботи /соціальної педагогіки

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!