Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Фольклорно-міфологічно-демонологічна традиція у прозі В.Шевчука

Дипломна робота з української літератури на тему: Фольклорно-міфологічно-демонологічна традиція у прозі В.Шевчука.

ЗМІСТ (ВАРІАНТ  №1):

ВСТУП

РОЗДІЛ І. Міфосистема творчості Валерія Шевчука та барокові тенденції

 у картині світу письменника

1.1 Аналіз творчої спадщини письменника з погляду використання фольклору, міфів та демонологічних образів

1.2 Барокові тенденції   та фольклорно-міфологічний світ у романі В.Шевчука «Дім на горі»

1.3 Міф та фольклорна символіка в  оповіданні  В.Шевчука  «Самсон»

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І

РОЗДІЛ ІІ Демонологічна традиція у творчості Валерія Шевчука

2.1 Образи народної демонології в романах «Житомирська сага», «Дім на горі», «Голос трави»

2.2 Демонологія жіночих образів у збірці оповідань «Жінка-змія» 

2.3 Демонологічна образність роману- балади "Дім на горі"

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ

РОЗДІЛ ІІІ Фольклорний рівень та риси міфологізації у творчості Валерія Шевчука

3.1 Околиця та дім як головні міфологеми в епосі «Стежка в траві. Житомирська  сага» та «Дім на горі» 

3.2 Фантастичний світ епосу  «Стежка у траві. Житомирська сага»

3.3 Фольклорна символіка  у  творі В.Шевчука «Камінна луна»

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІІ

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Детальніше про роботу: кількість сторінок - 91, список літератури - 114 джерел, ціна - за домовленістю (067 9940924, 063 143 3232), Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

ЗМІСТ (ВАРІАНТ 2):

ВСТУП

РОЗДІЛ І. ФОЛЬКЛОРНО–МІФОЛОГІЧИЙ ТА ДЕМОНОЛОГІЧНИЙ СВІТ У ТВОРЧОСТІ В.ШЕВЧУКА

1.1 Аналіз творчої спадщини письменника з погляду використання фольклору, міфів та демонологічних образів

1.2 Барокові тенденції   та фольклорно-міфологічний світ у романі В.Шевчука «Дім на горі»

1.3 Образи народної демонології в романах «Житомирська сага», «Дім на горі», «Голос трави» 

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ І

РОЗДІЛ ІІ. ОСОБЛИВОСТІ ВИВЧЕННЯ ТВОРЧОСТІ В.ШЕВЧУКА  У ЗОШ І-ІІІ СТУПЕНІВ

2.1 Специфіка вивчення прозових творів В.Шевчука у школі

2.2 Місце творчості В.Шевчука на уроках української літератури 

2.3 Розробка уроків за творчістю В.Шевчука

ВИСНОВКИ ДО РОЗДІЛУ ІІ

ЗАГАЛЬНІ ВИСНОВКИ

СПИСОК ВИКОРИСТАНОЇ ЛІТЕРАТУРИ

Детальніше про роботу: кількість сторінок - 65, список літератури - 70 джерел, ціна - за домовленістю (067 9940924, 063 143 3232)

 Уривок з диплоної роботи на тему:  Фольклорно – міфологічно – демонологічна традиція у прозі В.Шевчука.

     Валерій Шевчук – один з найцікавіших письменників сучасності, творець нового для української літератури типу роману – з глибинними пластами українського фольклору та міфології, письменник-філософ, новатор, який черпає мудрість із чистого джерела: "Кожна нова спроба синтезувати народно-фантастичне і реальне, нове і традиційне розширює можливості епічного письма, видозмінює художню конструкцію роману, забезпечує йому оновлюючий розвиток" .

  Серед літературознавців не має одностайної думки щодо творчості письменника. Так, наприклад, П. Майдаченко вважає художній доробок Шевчука продовженням гротескно-барокової традиції [52, с. 17], що спирається на закони поетики умовності. М. Павлишин, наголошуючи на химерності та міфо-поетичності прози Валерія Шевчука, прагне до об’єктивної оцінки, адже «в Шевчука національні атрибути часу звільнені, передусім, від тієї набридливої смішності − іншими словами, кепкування, − яке визначає химерну тональність» [64, с. 501].  

    У творах В.Шевчука чимало дослідників (М.Жулинський, Р.Корогодський,) спостерігають вплив барокової мистецької структури, передусім це універсальна картина світу письменника. І вона подається у багатьох вимірах: географічно-територіальному,буттєво-реальному, духовно-ментальному та ірраціональному. Універсальним засобом, що дозволяє описати Всесвіт у міфопоетичній свідомості, є символіка. Наскрізною ідеєю творів В.Шевчука, що перейняті бароковою естетикою, можна вважати пізнання сенсу буття: побачити, відчути, естетично пережити добро і зло, світло й тінь, їх вічне протистояння, яке лежить в основі руху, динаміки поступу, допомагає оголити людську душу, художньо дослідити людську природу.

     Автор активно звертається до використання архетипів народного світогляду, міфологічно-фольклорного мислення. Фольклорно-міфологічна умовність у прозі виступають носієм філософської напруженості й художнього лаконізму, безпосередньо впливає на текст.  Питання своєрідних міфологічних вкраплень у Валерія Шевчука важливе та неоднозначне, адже письменник часто вплітає в сюжети народну міфологію. 

      Яскравим прикладом може слугувати роман-балада «Дім на горі». Автор подає різні міфологічні елементи в потоці сучасних реалій. Тобто міфологічні елементи, ритуали, а також образи творчо переосмислюються письменником, набуваючи певних особливостей. Така інтерпретація міфологічних образів характерна для творчої манери Валерія Шевчука. Той дім на горі побіля ріки Тетерів, довкола якого розгортаються події, уособлює своєрідну фортецю нашої духовності, той ідеал, до якого прагне жива душа. Дарма що той дім не розгаданий до кінця, так і лишається загадковим і недоступним для декого.        

    Для В.Шевчука  дуже важливим є готовність співвіднести сучасний земний час із часом історичним, хоча б для того, щоб зрозуміти, якою складною була людська еволюція, якими драматичними були стосунки людини з природою і скільки здорового було внародних уявленнях про мораль, культуру, мистецтво, про життя в усіх його вимірах. У суспільстві, де мораль і етика нівелюються, спрощуються, прагматизуються, письменник хоче переконати, що народна міфологія несе в собі  багатовікові знаки буття людства, знаки, які заслуговують на духовну реабілітацію.

    Відрізняючись різноплановістю зображення та об’ємним смисловим наповненням, архетипні образи романів відображають своєрідну художню манеру Валерія Шевчука, його самобутність та індивідуальність. Вони різнобічно реалізовані автором та вдало введені в художнє полотно, осмислені як із власне авторської  позиції прозаїка, так і у народнопоетичній манері, демонструючи генетичний зв’язок сучасної людини з міфологічними та фольклорними першопочатками.

 Замовити дипломну роботу: 067 9940924, 063 143 3232, Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!