Вітаємо на сайті Курсова Shop!

 У нас ви можете придбати готові наукові роботи або замовити нові курсові, випускні, контрольні, реферати

Готові випускні/творчі/кваліфікаційні роботи

Курсова ШОПСайт «Курсова ШОП»  пропонує  готові випускні, творчі, підсумкові, кваліфікаційні, атестаційні роботи для  педагогічних  працівників, які проходять курси підвищення кваліфікації. Працюємо з педагогами понад 10 років на засадах відповідальності, надійності, конфіденційності.

 У нашій базі сотні готових робіт для педагогів й керівників закладів середньої освіти на різні теми (натиснувши на тему роботи, ви зможете ознайомитися з її планом):

Для завучів та директорів

 1. Система національно-патріотичного виховання учнівської молоді в закладі освіти
 2. Організація громадянського виховання в Новій українській школі
 3. Розвиток педагогічної  творчості  вчителів
 4. Сучасний урок як основна форма організації навчання
 5. Громадянсько-патріотичне виховання учнів сільської школи
 6. Справедливе оцінювання навчальних досягнень учнів
 7. Організація національно-патріотичного виховання учнів у сучасному закладі загальної середньої  освіти (НУШ)
 8. Організація колективно-творчого виховання в закладі освіти як засіб розвитку життєвих компетентностей учнів
 9. Професійна діяльність керівника щодо формування позитивного іміджу закладу освіти
 10. Формування життєвої компетентності учнів в закладі загальної середньої освіти
 11. Науково-методичний супровід  фахової  компетентності  педагогів

Для вчителів початкових класів та вихователів групи продовженого дня:

 1. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об’єктами природи
 2. Методика роботи з пластиліном у початкових класах
 3. Типи уроків образотворчого мистецтва у початковій школі
 4. Контроль і оцінювання навчальних досягнень учнів у сучасній початковій школі
 5. Методика виконання петриківського розпису (початкова школа)
 6. Ігрові технологій як засіб вивчення рідної мови в 3-му класі
 7. Застосування диференційованого навчання на уроках української мови
 8. Методика формування  читацької  культури  молодших  школярів
 9. Розвиток емоційного мислення (інтелекту) учнів на уроках в початковій школі
 10. Інноваційні технології у процесі навчання математики (початкова школа)
 11. Вивчення особистості молодшого школяра як передумова успішної організації його навчальної діяльності
 12. Використання здоров’язбережувальних технологій  у початковій школі
 13. Виховання національно-патріотичної свідомості у молодших школярів
 14. Ігрові технології як засіб формування позитивної мотивації учіння
 15. Інтерактивні методи як засіб організації навчальної діяльності у початкових класах
 16. Формування цінностей здорового способу житті в учнів початкової школи
 17. Способи організації ігрової  діяльності  молодших  школярів
 18. Способи диференціювання навчальних завдань у процесі організації самостійної роботи учнів молодших класів
 19. Диференціювання навчальних завдань у початковій школі на прикладі системи С.П.Логачевської
 20. Формування екологічної свідомості у молодших школярів
 21. Формування позитивної мотивації учіння у молодших школярів
 22. Формування мотиваційної сфери молодшого школяра
 23. Формування критичного мислення у молодших школярів
 24. Формування мовно-мовленнєвої компетентності  у початковій школі/ Формування мовно-мовленнєвої компетентності молодших школярів (на уроках української мови)
 25. Вивчення частин мови у початкових класах
 26. Розвиток предметних компетентностей молодших школярів на уроках української мови (в контексті оновлення змісту початкової освіти)
 27. Формування мотивації на здоровий спосіб життя у молодших школярів
 28. Формування природознавчої компетентності у молодших школярів
 29. Сучасні технології ознайомлення молодших школярів з об'єктами природи
 30. Методика використання проектної технології на уроках природознавства в початковій школі
 31. Формування у молодших школярів здоров’язбережувальної компетентності
 32. Формування ціннісного ставлення до природи та здоров’я в процесі проектної діяльності молодших школярів
 33. Формування читацької компетентності молодших школярів 
 34. Організація ігрової діяльності в умовах групи продовженого дня
 35. Особливості організації рухливих ігор на свіжому повітрі в режимі групи продовженого дня
 36. Особливості щоденного планування роботи вихователя різновікової групи продовженого дня
 37. Проектна діяльність у  групі  ГПД
 38. Особливості роботи вихователя ГПД в початковій школі
 39. Група продовженого дня в Новій українській школі 
 40. Використання дидактичних ігор в освітньому процесі групи продовженого дня
 41. Розвиток навичок, вмінь, творчих здібностей на заняттях за інтересами в ГПД
 42. Розвиток індивідуальних здібностей і таланту учнів, які відвідують групу подовженого дня

Для вчителів фізики, математики, інформатики

 1. Активізація пізнавальної діяльності на уроках математики (середня школа)
 2. Використання інноваційних технологій на уроках математики (середня школа)
 3. Використання наочних засобів при вивченні фізики
 4. Система розв’язування творчих завдань на уроках математики
 5. Формування ключових компетентностей на уроках фізики
 6. Форми і методи організації самостійної роботи на уроках математики
 7. Диференційоване навчання на уроках  математики (середня школа)
 8. Диференціація навчання, її види, особливості впровадження і технології здійснення
 9. Реалізація особистісно зорієнтованого навчання на уроках математики
 10. Інноваційні педагогічні прийоми розвитку самостійності учнів у навчально-пізнавальній діяльності
 11. Використання інформаційних технологій на уроках математики як засобу підвищення пізнавального інтересу в учнів до вивчення предмету
 12. Формування креативного мислення на уроках математики / Розвиток креативного мислення учнів при вивченні математики
 13. Системний підхід в  освітній  діяльності  на уроках  математики
 14. Емоційний інтелект: поняття, структура, методи застосування при вивченні математики в школі
 15. Використання технології проблемного навчання при вивченні математики / Проблемне навчання учнів на уроках математики

Для вчителів географії й біології

 1. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології (середні класи)
 2. Активізація пізнавальної діяльності учнів на уроках біології (10-11 клас) рівень стандарту
 3. Випереджувальне навчання як засіб  активізації пізнавальної діяльності учнів на уроках географії та природи
 4. Диференційоване навчання на уроках географії як спосіб реалізації особистісно зорієнтованого навчання
 5. Інтерактивні методи на уроках біології
 6. Методичні умови навчання географії учнів базової школи
 7. Організація та проведення позакласних виховних заходів з біології
 8. Використання сучасних методів у процесі навчання географії та природознавства як шлях підвищення пізнавальної діяльності учнів
 9. Використання сучасних освітніх технологій на уроках географії
 10. Формування екологічної компетентності учнів на уроках географії 

Для вчителів історії

 1. Можливості шкільних суспільствознавчих курсів для формування громадянської компетентності учнів на уроках історії
 2. Організація пошуково-дослідницької роботи на уроках історії та її вплив на розвиток історичного мислення учнівської молоді
 3. Урахування вікових особливостей учнів у процесі навчання історії та правознавства
 4. Формування патріотизму та громадянської відповідальності учнів засобами шкільних історичних курсів
 5. Формування толерантності учнів у процесі викладання суспільствознавчих предметів засобами технології критичного мислення
 6. Шляхи реалізації наскрізної лінії «Громадянська відповідальність» на уроках історії 

Для вчителів російської мови

 1. Формирование коммуникативной компетентности на уроках русского языка

Для вчителів української мови й літератури

 1. Література рідного краю як засіб формування соціокультурної компетентності учнів
 2. Реалізація текстоцентричного  підходу в процесі навчання української мови / Текстоцентричне навчання української мови в закладах загальної середньої освіти
 3. Формування громадянської компетентності учнів у процесі вивчення української мови й літератури
 4. Формування естетичної культури на уроках української мови
 5. Формування комунікативної компетентності учнів в умовах діяльнісного підходу у процесі навчання української мови й літератури
 6. Формування комунікативної компетентності учнів у процесі навчання української мови й літератури
 7. Формування міжпредметних компетентностей у навчанні української мови й літератури
 8. Формування ключових компетентностей на уроках української мови й літератури
 9. Формування компетентної особистості засобами мови й літератури
 10. Шляхи формування комунікативної компетентності учнів у процесі навчання української мови й літератури
 11. Формування читацької компетентності на уроках української мови й літератури
 12. Вивчення числівника в 6 класі (методичний посібник)
 13.  Художні пошуки М.Куліша-драматурга: вивчення в закладах середньої освіти

Для вчителів зарубіжної літератури

 1. Взаємозв'язок зарубіжної літератури та інших видів мистецтв як засіб  формування полікультурної компетентності учнів
 2. Використання електронних освітніх ресурсів на уроках зарубіжної літератури
 3. Використання інтерактивних технологій навчання на уроках зарубіжної літератури
 4. Реалізація особистісно зорієнтованого підходу на уроках зарубіжної літератури

Для вчителів англійської, німецької, французької мови

 1. Засоби і способи розвитку емоційного інтелекту учнів на уроках англійської мови
 2. Формування потенційного словника учнів (німецька мова)
 3. Формування потенційного словника учнів (англійська мова)
 4. Формування соціокультурної компетенції учнів на уроках німецької мови (середній та старший етап)
 5. Використання аудіовізуальних засобів у процесі вивчання англійської мови
 6. Розвиток діалогічного мовлення учнів основної школи (німецька мова).
 7. Національне виховання на уроках англійської мови
 8. Труднощі засвоєння іншомовного алфавіту і буквенно-звукових відповідностей учнями на уроках іноземної мови
 9. Реалізація особистісно зорієнтованого підходу в навчально-виховному процесі з іноземної мови (англійська)
 10. Формування соціокультурної компетентності учнів на уроках англійської мови
 11. Використання мультимедійних технологій навчання англійської мови (початкова школа)
 12. Особливості навчання іноземної мови дітей молодшого шкільного віку: труднощі засвоєння іншомовного  алфавіту (англійська мова)
 13. Використання інформаційно-комунікаційних технологій на уроках французької мови при вивченні звуків (середні класи)
 14. Використання аудіо матеріалів як засобу розширення словникового запасу учнів початкової школи

Для  вчителів фізичного виховання

 1. Активний відпочинок як засіб профілактики перевтоми школярів
 2. Домашні завдання з фізичної культури
 3. Методи фізичного виховання дітей шкільного віку
 4. Організація рухливих ігор на уроках фізкультури
 5. Фізичне виховання як засіб всебічного розвитку особистості
 6. Формування позитивної мотивації до занять фізичною культурою
 7. Проведення уроків гімнастики для учнів підготовчої й спеціальної медичної групи
 8. Формування здоров’язберігаючої компетентності учнів засобами фізичного виховання
 9. Розвиток основних фізичних якостей учнів засобами гімнастики

 Для вчителів трудового навчання

 1. Використання інформаційно-комунікаційних технологій як засіб підвищення ефективності сучасного уроку трудового навчання й технологій

Для вчителів музичного виховання

 1. Розвиток вокально-хорового мистецтва в загальноосвітній школі
 2. Формування естетичних смаків учнів на уроці музичного мистецтва (1 клас)
 3. Формування світогляду на уроках музичного мистецтва засобами української народної пісні (4 клас)

 

Як замовити наукову роботу без шахрайства? Важливі поради

Наукові роботи  – невід’ємна частина навчального процесу. Здобуваючи освіту, ви неодмінно зіштовхнетеся з необхідністю підготувати курсову, магістерську, контрольну, реферат або інші види навчальних завдань.

Як правило, на початку навчання, здобувачам освіти потрібно виконати  невеликі завдання – реферати, контрольні роботи або просто надати відповіді  на запитання. Зазвичай, такі завдання не викликають особливих труднощів  у студентів, оскільки методичні  вимоги до таких робіт  нескладні.

З часом, наукові завдання ускладнюються, і тоді виникає потреба  написати курсову роботу, що є своєрідним підсумком навчального періоду (семестру, року).  Курсова  робота  передбачає  детальний  аналіз певного питання (предмета дослідження), викладення наукового матеріалу в чіткій послідовності, суворого дотримання методичних вимог і рекомендацій.

Наукові роботи для бакалаврів і магістрів – найскладніші види наукових робіт, до підготовки яких ставляться високі вимоги: обов’язковість дослідження (експерименту), аналіз результатів дослідження, власні висновки і пропозиції, відсутність плагіату, оформлення роботи відповідно до вимог.

Здобувачам післядипломної освіти (педагогам) часто необхідно підготувати випускну (творчу, атестаційну, підсумкову) роботу, яка  підтверджує їх фаховий рівень, і  є обов’язковою при проходженні курсів підвищення кваліфікації.

Інколи, обставини складаються так, що не вистачає часу або бракує можливостей для самостійної  підготовки  наукових робіт. Або ж, розпочавши самостійно готувати завдання, ви розумієте, що самому не впоратися і краще звернутися за кваліфікованою допомогою спеціалістів.

І тоді виникає проблема: до кого звернутися за допомогою? Як знайти надійну людину, компанію (фірму), що надає якісні послуги в освітній сфері? Як не потрапити в  шахрайські схеми: щоб і гроші не втратити, і замовлену роботу отримати?

Чудово, коли у вашому населеному пункті є надійна людина чи компанія, яка надає освітні послуги. В такому разі ви можете зустрітися й обговорити всі важливі моменти. Однак, більшість пропозицій  по виконанню наукових робіт сконцентрована в глобальній  мережі  Інтернет, тобто віртуально. Незважаючи на те, що інтернет-покупки (продукції, послуг) стали звичною справою для більшості громадян, багато хто з недовірою ставиться до замовлення наукових робіт через сайти або оголошення в Інтернеті.

І не даремно. Пропозицій  щодо виконання наукових робіт в інтернеті досить багато, адже  ринок  освітніх послуг динамічно  розвивається, оскільки  попит на замовлення  курсових, випускних, магістерських, контрольних  робіт  постійно зростає. Звісно, це сприяє тому, що з’являються недобросовісні  фірми, виконавці, автори, які готують роботи неякісно, невчасно або ж взагалі зникають після того, як ви попередньо сплатите кошти. На жаль, такі ситуації непоодинокі.

Як вберегтися від подібних випадків? Є три важливих кроки.

 1. Насамперед, ніколи не платіть наперед повну суму за наукову роботу. Так, автор може взяти завдаток, щоб переконатися в серйозності ваших намірів, бо не всі клієнти добросовісні: хтось може замовити наукову роботу, а потім відмовитися від  неї  в силу різних обставин. Тому те, що виконавці наукових робіт вимагають передоплати, досить логічно. Цілком прийнятно натомість вимагати від автора спочатку скласти план і вступ до наукової  роботи, а потім сплатити завдаток. В такому разі, ви хоча б матимете змогу побачити чи володіє автор науковим матеріалом, чи взагалі є компетентним в зазначеній сфері. Якщо втратите завдаток, по крайній мірі, у вас залишиться план і вступ, якими ви можете скористатися. До речі, оптимальний варіант написання наукової роботи (насамперед курсової, магістерської, бакалаврської) саме такий – складання плану - затвердження його викладачем – подальше написання.
 1. Перед замовленням наукової роботи дізнайтеся про приблизну вартість роботи, обов’язково уточніть в замовника остаточну ціну за реферат, контрольну чи курсову роботу. Вас має насторожити той факт, коли ціна занадто низька або навпаки суттєво завищена. Також, коли вартість наукової роботи в підсумку значно вище за попередньо обговорювану ціну, вимагайте пояснень та обґрунтовування такого рішення.
 2. І останнє, перед повною оплатою обов’язково пересвідчіться, що замовлена вами наукова робота дійсно готова і  є в наявності. Можна попросити надіслати вам коротке відео або фото структурних частин роботи.

Якщо ви вирішили замовити курсову, контрольну, магістерську, реферат  на сайті Курсова Shop, вам  достатньо  зателефонувати за будь-яким номером:

067 994 09 24 (телеграм)

063 143 32 32 (вайбер)

095 778 33 05 (вайбер)

Також роботу можна замовити, написавши на мейл Ця електронна адреса захищена від спам-ботів. вам потрібно увімкнути JavaScript, щоб побачити її.

 Для більш повної інформації перейдіть за посиланням (натиснувши цей рядок)

Всі роботи на сайті "Курсова Shop" є авторськими і призначені  для допомоги у навчанні. Розміщення, тиражування або відтворення матеріалів із сайту на сторонніх ресурсах відстежується та забороняється відповідно до законодавства України про авторське право!